Cloud

Výchovně vzdělávací program

Img

ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁMĚRY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Mateřská škola pracuje na tvorbě vlastního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si celý rok“, vycházejícího z RVP, který je závazným materiálem pro mateřské školy a je v jejím souladu.

Činnosti se odlišují pouze ve specifickém pojetí pedagogických pracovníků, dle daných hlavních záměrů ŠVP. Rozvoj seberealizace a tvořivosti, osvojení komunikace a spolupráce, získání samostatnosti a odpovědnosti. Dále podrobněji popsáno v charakteristice ŠVP.

Formy vzdělávání se uskutečňují během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se naskytnou. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností. Probouzejí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Dále podrobněji popsáno v charakteristice ŠVP.

Témata zahrnují všech 5 oblastí předškolního vzdělávání:

BIOLOGICKÁ – dítě a jeho tělo

PSYCHOLOGICKÁ – dítě a jeho psychika

INTERPERSONÁLNÍ – dítě a ten druhý

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ – dítě a společnost

ENVIRONMENTÁLNÍ – dítě a svět

Biologická

Psychologická

Interpersonální

Sociálně kulturní

Environmentální

5 oblastí
předškolního
vzdělávání

Biologická

dítě a jeho tělo

Psychologická

dítě a jeho psychika

Interpersonální

dítě a ten druhý

Sociálně kulturní

dítě a společnost

Environmentální

dítě a svět

Cloud

Jednotlivá témata dále zpracováváme podle podmínek s maximálním přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte.

Nezapomínáme na rozvoj pohybové aktivity dětí, podle ročních období zařazujeme pestré aktivity i mimo budovu školy. Zařazujeme společné akce, navštěvujeme divadelní představení, pořádáme výlety, školy v přírodě, samostatně organizujeme různé zájmové činnosti.

 

Záměrem našeho ŠVP je to, aby z naší školy odcházely spokojené, zdravě sebevědomé děti, aby rodiče měli povědomí o naší práci a spolupracovali s námi a abychom děti co nejlépe připravili pro vstup do základní školy a na cesty budoucí.