Cloud

Platby, číslo účtu

Img

Školné v jeslích a mateřské škole činní 5000,- Kč měsíčně. Odchozené dny jsou učtovány zpětně podle docházky, která je vedena na každé třídě.

Platby za předškolní vzdělávání v mateřské škole jsou nedílnou součástí rozpočtu každé mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d)

Výchovně-vzdělávací a pečující činnost (VVPČ) – přímé náklady zahrnující výchovně-vzdělávací a pečující činnosti o dítě předškolního věku a další náklady s ní spojené.

VVPČ uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, tedy zpětně.

Pokud se částka rozpočítá do celého dne, vychází hodina v mateřské škole na 55,-Kč včetně jídla.

Jesle
Jesle: Výchovně-vzdělávací a pečující činnost:
celodenní od 7:00 – 18:00 350,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30 300,- Kč/den
Jesle: Stravné:
celodenní od 7:00 – 18:00120,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30100,- Kč/den

Stravné uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, zpětně za měsíc.

Mateřská škola
Mateřská škola: Výchovně-vzdělávací a pečující činnost:
celodenní od 7:00 – 18:00300,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30250,- Kč/den
Mateřská škola: Stravné:
celodenní od 7:00 – 18:00120,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30100,- Kč/den

Stravné uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, zpětně za měsíc.

Program Age Range Enrollment Options Number of Teachers Number of Children
Infants 4 – 18 months 2, 3, or 5 days 2 15
Toddlers 18 – 30 months 2, 3, or 5 days 2 15
Preschoolers 30 – 44 months 2, 3, or 5 days 3 18