Cloud

Platby, číslo účtu

Img

Školné v jeslích a mateřské škole je fixní platba.

Platby za předškolní vzdělávání v mateřské škole jsou nedílnou součástí rozpočtu každé mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d)

Školné – jesle:
celodenní od 7:00 – 18:0012.000,- Kč
polodenní od 7:00 – 12:3010.000,- Kč
Školné – mateřská škola (3-5 let)
celodenní od 7:00 – 18:0010.000,- Kč
polodenní od 7:00 – 12:308.500,- Kč
Školné – předškolní třída
celodenní od 7:00 – 18:00 11.000,- Kč
polodenní od 7:00 – 12:30 9.500,- Kč
Školné – sourozenci
Stejné pro polodenní nebo celodenní 8.000,- Kč
Stravné ve všech třídách:
celodenní od 7:00 – 18:00120,- Kč/den
polodenní od 7:00 – 12:30100,- Kč/den

Stravné uhradí rodič dle zvoleného programu (celodenní/polodenní) a docházky dítěte do mateřské školy, zpětně za měsíc.

Program Age Range Enrollment Options Number of Teachers Number of Children
Infants 4 – 18 months 2, 3, or 5 days 2 15
Toddlers 18 – 30 months 2, 3, or 5 days 2 15
Preschoolers 30 – 44 months 2, 3, or 5 days 3 18