Cloud

Kroužky a zájmové činnosti

Img

 • img
  img
  Keramika

  „Čarování s hlínou“ - Hlína je prostředkem k získání informací, pocitů a vjemů. Chceme vytvořit podmínky, aby se dítě mohlo vyjádřit originálním způsobem a rozvíjet svou zručnost. Program umožňuje dítěti TVOŘIT: přemýšlíme – objevujeme – řešíme – sebevyjádření – sebehodnocení

  Každé pondělí 12:30 – 14:30
  Vede: Lenka Pilátová, Ivana Seidlová

 • img
  img
  Logopedická cvičení

  „Klíček pro jazýček“ - Naším záměrem je rozvíjet řeč a předcházet řečovým vadám tím, že budeme podporovat dýchání, sluchové vnímání, pozornost, gymnastiku mluvidel, artikulační cvičení, správnou výslovnost a komunikační dovednosti.

  Každé útery 12:30 – 13:30

  Každý pátek:
  Logopedická cvičení – podpora cizinců

 • img
  img
  Angličtina

  „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ - Smyslem kroužku je navazovat na již získané znalosti.

  Vede: Vladimíra Fitzsimon, DiS
  u mladších dětí Ing. Lenka Mrkvicová

  Více o angličtině v naší MŠ

 • img
  img
  Hudebně pohybové hry

  Vede: Ivana Seidlová
  Každou středu