Cloud

Třídy v naší školce

Img

V naší mateřské škole máme třídy rozděleny dle věku dětí.

 • 1-3 let

  Malíčci

  Teachers: Martina Míšková a Jitka Waltrová

  Malíčci-plán-06/2024.pdf

  Naší doplňkovou činností je třída jeslí – Malíčci. Zaměřujeme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj sebeobsluhy. Ve spolupráci s rodiči postupně odbouráváme nošení plen, učíme se pít ze skleničky, hrníčku, učíme se používat malé WC, samostatně si mýt ruce atd. Pomocí říkanek, písniček rozvíjíme slovní zásobu, zdokonalujeme se v pohybových dovednostech. Pro zachování bezpečnosti mají Malíčci svou vlastní zahradu.

 • 3-4 let

  Bublinky

  Teachers: Tereza Tostová a Michaela Valentová

  Bublinky-plán-06/2024.pdf

  Ve třídě Bublinek máme děti ve věku od 3-4 let. Společně děti rozvíjíme ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Aktivity a činnosti mají charakter hry, zábavy ale i učení, které probouzejí v dětech zvídavost, komunikaci, tvořivost, odvahu a kamarádství. Snažíme se o to, aby byly uspokojovány všechny potřeby dítěte předškolního věku. Pracujeme dle třídního vzdělávacího programu i s přihlédnutím k ročním obdobím, dodržujeme tradice, oslavujeme různé svátky.

 • 4-5 let

  Hvězdičky

  Teachers: Alena Šípková a Ivana Seidlová

  Hvězdičky-plán-06/2024.pdf

  Třída Hvězdičky se nachází v zadní části MŠ. Třída je prostorná a umožňuje tak dětem prožívat větší radost z pohybu. Rádi cvičíme a vyrábíme. Věnujeme se různým tématům, rozvíjíme dětskou zvědavost a pohled na svět. Jako Hvězdy záříme, rádi si hrajeme a učíme se.

 • 3-4 let

  Včeličky

  Teachers: Bc. Daniela Stratilová a Petra Lucká

  Třída Včeliček i její šatna se nachází v 1. patře naší mateřské školy. Prvním úkolem pro děti v této třídě je proto zvládnout bezpečný pohyb na schodišti do patra. Veškeré vybavení odpovídá dané věkové skupině. Včeličky navštěvují děti ve věku 4 – 5 let a veškeré vybavení odpovídá této věkové skupině. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší skupinu, přistupujeme k dětem individuálně, máme možnost se navzájem velmi dobře poznat a vytvářet příjemné prostředí pro jejich rozvoj.

  Včeličky-plán-06/2024.pdf
 • 5-7 let

  Sovičky

  Teachers: Vladimíra Fitzsimon,DiS. a Alena Fořtová

  Sovičky-plán-06/2024.pdf

  Třída Soviček představuje dětský kolektiv ve věku 5-7 let. Pod vedením paní učitelek Vlaďky a Markéty jsou zde děti soustavně připravovány ve všech vzdělávacích oblastech pro vstup do základní školy. Sovičkové děti jsou vedeny k větší samostatnosti, sebereflexi a kritickému myšlení, které je pilířem pro utváření názorů a postojů v dnešním světě. S kontrastujícím zaměřením obou učitelek, které se navzájem nevylučuje ale doplňuje, jsou naše Sovičky provázeny výukou jak tradičním způsobem, tak i moderními přístupy. Zdravý životní styl, vztah k přírodě a tradicím doplňuje výuka se smart technikou, vědeckým přístupem a moderními proudy, které děti baví. Tradice i pokrok jsou pro nás hlavním heslem v přípravě budoucích školáčků.