Cloud

Logopedická prevence – jazyková výchova pro cizince

Img

Jelikož do naší mateřské školy je zapsáno i hodně dětí – cizinců, rozhodli jsme se věnovat zvýšenou pozornou jazykové výchově. Důraz je v prvním řadě kladen na perfektní zvládnutí českého jazyka v mluveném projevu – sociální komunikace. To znamená, že dítě z jazykově odlišného prostředí před nástupem do základní školy splňuje kompetence jazykové, tj. plynule zvládá jazyk, kterým se na základní škole vyučuje.

Věnovat zvýšenou pozornost jazykové výchově je samozřejmě potřebné pro všechny děti, bez ohledu na to, z jakého jazykového a kulturně odlišného prostředí pocházejí. Na aktivní komunikaci v českém jazyce bezprostředně navazuje projekt logopedická prevence.

Tento projekt byl vypracován pro potřebu jazykové výchovy a logopedické prevence v mateřských školách. Část týkající se logopedické prevence byla konzultována s klinickým logopedem. Pedagogická část vychází z RVP-PV z r. 2004 a je v souladu s Mezinárodní normou pro klasifikaci a vzdělávání.

 

Projekt logopedické prevence je zaměřen na:
Dále na rozvoj:
Cvičení paměti: