Cloud

Provoz a organizace dne

Img

Provoz naší mateřské školy je od 7:00 - 18:00.
Otevřeno máme po celý rok i v letních měsících.

Dopolední činnosti:
7:00 – 8:15postupné scházení dětí, volné hry, individuální i skupinové rozhovory, rozvoj sociálních vztahů a komunikace, aktivity řízené pedagogem, úklid hraček
8:30 – 9:00ranní kruh, jazyková chvilka – důraz kladen na sociální komunikaci, tělesná cvičení – protažení, jóga, nápravná cvičení, psychomotorické hry
hraček
9:00 – 9:20hygiena před dopolední svačinou, svačina
9:20 – 9:45pedagogem řízené výchovně-vzdělávací činnosti směrující ke klíčovým
kompetencím – výtvarné, pracovní, hudební činnosti, zpěv, dramatická
výchova, pohybové dovednosti, jazyková výchova, konverzace v anglickém jazyce, grafomotorika, rozvoj sociální komunikace, logopedická prevence, rozvoj matematických představ, prostorové orientace, rozvoj logického uvažování…
pozn., všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem, potřebám, zájmu a možnostem dětí
9:45 – 11:45pobyt venku na školní zahradě (volné hry nebo částečně řízené), vycházka
do blízkého okolí nebo náhradní program v nepřízni počasí
11:45 – 12:20hygiena před obědem, oběd
Odpolední činnosti:
12:20 – 12:30hygiena po obědě, čištění zubů
12:30 – 14:30

odpolední odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dítěte, s oblíbenou hračkou nebo prohlížení oblíbené knížky, četba nebo poslech pohádky. U starších dětí se kolem 14:00 zařazují kroužky, které si děti a rodiče volí dle zájmu.

14:30 – 15:00postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina
15:00 – 18:00

volné hry, omalovánky, částečně řízené činnosti pedagogem, konverzace v anglickém jazyce, individuální péče a činnosti s dítětem, úklid hraček, postupné odcházení dětí domů

Během celého dne jsou do programu dne zařazovány pohybové chvilky.

17:00 – 17:15II. odpolední svačina
11:45 – 12:20hygiena před obědem, oběd